ویلایی ۱۰۰ متری ، حکیم ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۱۰۰ متر متراژ زیربنا:۲۰۰ متر دو طبقه :همکف و بالا جنوبی دارای ۲۴ متر تجاری سال ساخت: ۱۳۹۹ ۸متر بر سند تک برگ آدرس ملک:کلهری _ فرهنگسرا قیمت کل (تومان): ۷میلیارد و ۷۰۰ میلیون کارشناس آقای...

ویلایی ۱۳۱ متری ، حکیم ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۱۳۱ متر متراژ زیربنا : ۱۸۰ دو طبقه : زیرزمین و همکف ۷ متر بر سند تک برگ شمالی سال ساخت: قدیمی ساز (بازسازی شده) آدرس: کلهری ۳۲ قیمت کل (تومان): ۴ میلیارد و ۶۸۷ میلیون کارشناس آقای...

ویلایی ۹۵ متر ، حکیم ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۹۵ متر متراژ زیر بنا : ۲۱۰ دو طبقه : زیرزمین و همکف بر۷/۵ جنوبی سند تک برگ سال ساخت: ۱۳۹۵ آدرس: کلهری ۲۶ قیمت کل (تومان): ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون کارشناس فروش : آقای شیرازی شماره تماس :...

ویلایی ۱۰۲ متر، حکیم ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۱۰۲ متر متراژ زیربنا : ۱۵۰ متر دو طبقه : زیرزمین و بالا ۶ متر بر شمالی سند تک برگ سال ساخت: قدیمی ساز (بازسازی شده) آدرس:کلهری ۳۲ قیمت کل (تومان): ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کارشناس فروش : آقای...

ویلایی ۱۵۲ متر ، حکیم ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۱۵۲ متر ۳ طبقه : زیرزمین (گلخانه ایی ) / همکف / بالا ۶/۵ متر بر کوچه ۱۴ متری شمالی سال ساخت: قدیمی ساز (بازسازی شده) آدرس: کلهری ۱۲ قیمت کل (تومان): ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کارشناس فروش : آقای...

ویلایی ۱۲۰ متری ، کلهری ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۱۲۰ متر متراژ زیربنا : ۲۲۰ متر دو طبقه : زیرزمین و همکف ۶ متر بر شمالی ( حیاط ماشین رو ) سال ساخت: قدیمی ساز (بازسازی شده) سند تک برگ آدرس: کلهری ۳۱ - باهنر قیمت کل (تومان): ۴ میلیارد و ۲۲۵...

ویلایی ۹۲/۵ متر ، کلهری ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۹۲/۵ متر متراژ زیر بنا: ۱۵۰ متر دو طبقه : زیرزمین و بالا ۵ متر بر شمالی سال ساخت: قدیمی ساز (بازسازی شده) آدرس: کلهری ۲۸ قیمت کل (تومان): ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون کارشناس فروش : آقای...

ویلایی ۳۶ متری ، کلهری ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۳۶ متر متراژ زیربنا : ۵۲ متر دو طبقه : زیرزمین و همکف ۴ متر بر شمالی سند تک برگ سال ساخت: ۱۳۹۸ آدرس: کلهری قیمت کل (تومان): ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون کارشناس فروش : آقای شیرازی شماره تماس :...

ویلایی ۱۰۰ متری ، حکیم ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۱۰۰ متر متراژ زیر بنا: ۱۵۲ متر دو طبقه : زیرزمین و بالا ۶ متر بر شمالی ( حیاط ماشین رو ) سال ساخت: قدیمی ساز (بازسازی شده) آدرس: کلهری ۱۲ قیمت کل (تومان): ۶ میلیارد کارشناس فروش : آقای...

ویلایی ۶۸ متر ، حکیم ، قم

#ویلایی فروشی – قم متراژ زمین: ۶۸ متر متراژ زیربنا : ۱۳۸ متر دو طبقه : همکف و بالا کوچه دو متری سند تک برگ سال ساخت: ۱۳۹۳ آدرس: کلهری _ خیابان امام رضا جنوبی قیمت کل (تومان): ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون کارشناس فروش : آقای...

مقایسه املاک

مقایسه