خونه باغ

 • ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • خواب: 2

۱۰۸متر ، دو طبقه، آذر۶۲

 • 3,300,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 108

تک واحدی انسجام

 • 5,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 128

آپارتمان تک واحدی سه خواب

 • 5,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 128

۱۰۲ متر،یک و نیم طبقه، آذر ۶۲

 • 2,500,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 102

۱۰۵متر،یک ونیم طبقه،آذر۲۵

 • 3,100,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • 105

خونه باغ

 • ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • خواب: 2

۱۰۸متر ، دو طبقه، آذر۶۲

 • 3,300,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 108

تک واحدی انسجام

 • 5,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 128

آپارتمان تک واحدی سه خواب

 • 5,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 128

۱۰۲ متر،یک و نیم طبقه، آذر ۶۲

 • 2,500,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 102

۱۰۵متر،یک ونیم طبقه،آذر۲۵

 • 3,100,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • 105

خونه باغ

 • ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • خواب: 2

۱۰۸متر ، دو طبقه، آذر۶۲

 • 3,300,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 108

تک واحدی انسجام

 • 5,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 128

آپارتمان تک واحدی سه خواب

 • 5,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 128

۱۰۲ متر،یک و نیم طبقه، آذر ۶۲

 • 2,500,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 102

۱۰۵متر،یک ونیم طبقه،آذر۲۵

 • 3,100,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • 105

مجتمع زیتون

 • ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰
 • خواب: 2

خونه باغ

 • ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • خواب: 2

۱۰۸متر ، دو طبقه، آذر۶۲

 • 3,300,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 108

تک واحدی انسجام

 • 5,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 128

آپارتمان تک واحدی سه خواب

 • 5,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 128

مقایسه املاک

مقایسه