خانهثبت ملک رایگان

جدیدترین ملک های فروشی

200متر 3خواب

200متر 3خواب

 • خواب: 3
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
فروشی

 • 2,000,000,000 تومان125متر تکواحدیفروشی

125متر تکواحدی

 • 2,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 125
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
175متر تواحدی

175متر تواحدی

 • خواب: 3
 • 175
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
فروشی

 • 2,100,000,000 تومان118متر دو واحدیفروشی

118متر دو واحدی

 • 2,100,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 118
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
فروشی

 • 1,750,000,000 تومان112متر تکواحدیفروشی

112متر تکواحدی

 • 1,750,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 112
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
فروشی

 • 6,200,000,000 تومان3طبقه-یکجا-تک واحدیفروشی

3طبقه-یکجا-تک واحدی

 • 6,200,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 105
 • آپارتمان


جزئیات

محمد جعفری


1 سال پیش

محمد جعفری


1 سال پیش
فروشی

 • 2,520,000,000 تومان4واحد-یجا-تکواحدیفروشی

4واحد-یجا-تکواحدی

 • 2,520,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 120
 • آپارتمان


جزئیات

محمد جعفری


1 سال پیش

محمد جعفری


1 سال پیش
فروشی

 • 2,362,500,000 تومانتکوحدی ۱۳۵ متری بنیادفروشی

تکوحدی ۱۳۵ متری بنیاد

 • 2,362,500,000 تومان
 • خواب: 3
 • 135
 • آپارتمان


جزئیات

حسین رضاپور


1 سال پیش

حسین رضاپور


1 سال پیش
فروشی

 • 2,390,000,000 تومان137متر دوواحدیفروشی

137متر دوواحدی

 • 2,390,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 137
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش

مشاوره رایگان خرید و اجاره ملکهمین حالا با ما تماس بگیرید

02532882844

جدیدترین ملک ها برای اجاره

فروشی

 • 2,000,000,000 تومان125متر تکواحدیفروشی

125متر تکواحدی

 • 2,000,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 125
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
فروشی

 • 2,100,000,000 تومان118متر دو واحدیفروشی

118متر دو واحدی

 • 2,100,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 118
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
فروشی

 • 1,750,000,000 تومان112متر تکواحدیفروشی

112متر تکواحدی

 • 1,750,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 112
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
فروشی

 • 6,200,000,000 تومان3طبقه-یکجا-تک واحدیفروشی

3طبقه-یکجا-تک واحدی

 • 6,200,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 105
 • آپارتمان


جزئیات

محمد جعفری


1 سال پیش

محمد جعفری


1 سال پیش
فروشی

 • 2,520,000,000 تومان4واحد-یجا-تکواحدیفروشی

4واحد-یجا-تکواحدی

 • 2,520,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 120
 • آپارتمان


جزئیات

محمد جعفری


1 سال پیش

محمد جعفری


1 سال پیش
فروشی

 • 2,362,500,000 تومانتکوحدی ۱۳۵ متری بنیادفروشی

تکوحدی ۱۳۵ متری بنیاد

 • 2,362,500,000 تومان
 • خواب: 3
 • 135
 • آپارتمان


جزئیات

حسین رضاپور


1 سال پیش

حسین رضاپور


1 سال پیش
فروشی

 • 2,390,000,000 تومان137متر دوواحدیفروشی

137متر دوواحدی

 • 2,390,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 137
 • آپارتمان


جزئیات


1 سال پیش


1 سال پیش
فروشی

 • 7,700,000,000 تومانآپارتمان.4 طبقه یک جافروشی

آپارتمان.4 طبقه یک جا

 • 7,700,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 105
 • آپارتمان


جزئیات

محمد جعفری


1 سال پیش

محمد جعفری


1 سال پیش
فروشی

 • 8,000,000,000 تومان4طبقه-یکجافروشی

4طبقه-یکجا

 • 8,000,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 120
 • آپارتمان


جزئیات

محمد جعفری


1 سال پیش

محمد جعفری


1 سال پیش

بازار مسکن را ارزیابی کنید

در بازار مسکن، داشتن اطلاعات و داده‌های دقیق «طلایی ترین فرصتها» را برای خریداران و سرمایه گذاران فراهم می کند. در املاک گام این داده‌ها و اطلاعات پردازش شده و نتیجه پردازش در اختیار مشترکان املاک گام قرار می‌گیرد. با تحلیل گذشته و رصد کردن امروز بازار مسکن، خانه آینده را بسازید.

discount price China replica wholesale. browse around this website replica watches wholesale. Click This Link rolex copy watches for sale. find out this here fake watches cheap. cheapest https://www.controlexec.com. recommended you read perfect rolex. many https://www.apatekphilippe.com. Fast Shipping richard mille fake. With Cheap Price replicas hublot watches. Continue Reading custom pacers jersey. To get more information about https://buddyjerseys.com. useful content . this page James Harden Jersey. important link https://jokicjerseys.com. read this post here . check here https://mfiondujerseys.com. Online https://patjerseys.com/. site web . best quality .آشنایی با انواع سند ملکمرتضی داودی
دفتر املاک گامحسین رضاپور
کارشناس ارشد خرید و فروش و تهاتر


محمد جعفری

محمد جعفریسیاوش بابایی


حسین فاضل

حسین فاضل
کارشناس


امیر عباس شیرازی

امیر عباس شیرازی


جلیلی

جلیلی

مقایسه املاک

مقایسه