آشنایی با انواع سند ملک

  • 3 سال پیش
  • 1

نام‌های انواع سند ملکی به کرات به گوش شما خورده است؛ اما شاید برای بعضی از افراد ماهیت معنایی و وجودی سند به درستی روشن نشده باشد. آیا ملکی که خریداری کرده‌اید سند معتبری دارد؟ آیا با ساز و کار قانونی انواع سند ملکی آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید با توجه به تفاوت سند رسمی و عادی، مسائل حقوقی و قضایی آن‌ها باهم متفاوت است؟ سند مشاع چیست؟ سند ملک چند دسته است؟ سند خانه شما آیا معتبر است؟

باید به این موضوع توجه کرد که قبل از شروع هرگونه معامله خرید و فروش، بهتر است با انواع سند و اعتبار قانونی آن‌ها آشنا شوید. در نظر داشته باشید با اطلاعات ناکافی یا ناقص وارد معامله‌ای ناامن نشوید چون بعد از وقوع این اتفاق، برای حل مشکل خود باید به مراکز قانونی و قضایی مراجعه کنید.

یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی که در هنگام خرید خانه در تهران یا سایر شهرستان‌ها با آن مواجه می‌شویم، سند ملک و صحت آن است.

سند ملکی انواع مختلفی دارد که هرکدام مسائل حقوقی ویژه‌ی خود را دارا است. اگر نسبت به آن‌ها اطلاعات دقیق وجود نداشته باشد، ممکن است بعدها مشکلات جدی گریبان خریداران و فروشندگان را بگیرد. با کلیک روی هر کدام از هناوین زیر به بخش مربوطه هدایت می‌شوید:

سند رسمی
سند ملکی مشاع
سند ملکی شش دانگ
سند ملکی مفروز
سند ملکی تک برگ
سند ملکی وقفی
سند ملکی المثنی
سند ملکی عرصه و اعیان
سند ورثه‌ای
سند ملکی تفکیکی
سند وکالتی
سند ملکی معارض
سند بنچاق
سند ملکی شورایی
سند منگوله‌دار
سند ملکی رهنی
جمع بندی

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه